Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

Wszelkie kwestie związane z grami i zakładami regulowane są w Polsce przez jedną ustawę – o grach i zakładach wzajemnych z 29 lipca 1992 roku (Dz.U. 2004 Nr 4 poz. 27). Ustala ona, jakie wymogi muszą być spełnione, by móc prowadzić określoną działalność w zakresie gier i zakładów.

Comments are closed.