Automaty o niskich wygranych

Rozróżnienia gier na automatach o niskich i o wysokich wygranych wynika z regulacji Unii Europejskiej. Zgodnie z definicją ustawową, przyjętą za prawem UE, automaty o niskich wygranych to takie, w których wartość jednej wygranej nie przekracza równowartości 15 euro, a maksymalna stawka za udział w jednej grze nie przekracza 7 eurocentów (art. 2, ust. 2b ustawy).

Comments are closed.