Author Archives: admin

Ustawa o grach i zakładach wzajemnych

Wszelkie kwestie związane z grami i zakładami regulowane są w Polsce przez jedną ustawę – o grach i zakładach wzajemnych z 29 lipca 1992 roku (Dz.U. 2004 Nr 4 poz. 27). Ustala ona, jakie wymogi muszą być spełnione, by móc … Czytaj więcej

Automaty o niskich wygranych

Rozróżnienia gier na automatach o niskich i o wysokich wygranych wynika z regulacji Unii Europejskiej. Zgodnie z definicją ustawową, przyjętą za prawem UE, automaty o niskich wygranych to takie, w których wartość jednej wygranej nie przekracza równowartości 15 euro, a … Czytaj więcej

Automaty o wysokich wygranych

Ta kategoria nie jest zdefiniowana w ustawie, jednak należy nią objąć wszelkie automaty i gry niespełniające definicji automatów i gier o niskich wygranych. Niezależnie od tego, wszelką działalność związaną z automatami do gier mogą prowadzić wyłącznie polskie firmy na podstawie … Czytaj więcej